Studentski servis

Natječaj

Poziv

Poziv

Poziv za prijavu aktivnosti/projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti te su isključivo namijenjene studentima.
Prijave se podnose od dana objave do 22. siječnja 2024.
Prijave aktivnosti/projekta se podnose isključivo putem elektroničke pošte na adresu studentski.projekti@unizd.hr.
Uvjeti, način prijave i popis dokumentacije koja se prilaže detaljno su pojašnjeni u Pozivu.

Pročitaj više
Poziv