Studentski servis

Poziv - 9. prosinca 2022.

Poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti te su isključivo namijenjene studentima

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 23.01.2023. godine.

 

Završetkom javnog natječaja za raspodjelu sredstava ostvarenih od naknada za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova finacirati će se sljedeći projekti: Odluka i Odluka o izmjeni Odluke.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i provođenje postupka odabira aktivnosti za financiranje studenata i studentskih udruga iz sredstava ostvarenih iz naknada za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova te raspodjelu sredstava nije razmatralo.

Projektima koji su se prijavili, a prema ocjeni Povjerenstva nisu ostvarili ukupno više od 40 bodova, nisu odobrena sredstva.

Projektima koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava, odobreni su samo stvarni i prihvatljivi troškovi projekta.