Studentski servis

Naručitelji (poslodavci)

Informacije vezane uz poslovanje

Poslodavac (naručitelj) vrši registraciju ispunjavanjem obrasca Pristupni podatci (donji lijevi ugao preuzimanje formulara). Ako naručitelj ima potrebu za zapošljavanjem studenata ispunjava i obrazac Oglas za posao , te ga proslijeđuje na e-mail: studentski.servis@unizd.hr 

Cijena se dogovara pojedinačno za svaki posao u neto iznosu.  Prijedlog cjenika usluga je u prilogu.
Na neto zaradu  zaračunavamo 18,00%  (12% posrednička provizija, 5,00 % obvezni zakonski doprinosi za mirovinsko osiguranje, 0,50% doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti i 0,5% neto iznosa naknade izvođača – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijski aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima).

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla, koji prije fakturiranja mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika. Nakon obavljenog posla poslodavac svojim potpisom i pečatom i student/ica svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

Prilikom predaje ispunjenog ugovora , isti mora biti potpisan na 2 mjesta od strane izvođača (studenta/ice), te potpisan i ovjeren na 2 mjesta od strane naručitelja (poslodavca).

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora odmah nakon izvršenog posla, nakon čega posrednik izdaje račun.

Poslodavac se obvezuje izvršiti plaćanje računa u propisanom roku, odnosno 15 dana od završetka posla.

Studentu se zarada isplaćuje u roku od tri radna dana od uplate sredstava na račun posrednika.

 

 

 

 

e-mail kontakt

studentski.servis@unizd.hr