Studentski servis

Posredovanje pri zapošljavanju studenata - studentski servis

Način poslovanja – okvirni postupak

Poslodavac koji nije registriran kao komitent Studentskog servisa, može pronaći obrazac „Pristupni podaci“ na web stranici Studentskog servisa.
Poslodavac može naručiti studente za privremene i povremene poslove osobnim dolaskom u poslovnicu ili e-maila.
Na web stranici Studentskog servisa se nalazi obrazac „Oglas za posao“.

Student se obvezuje da će osobno obavljati ugovorene poslove.

Cijena se dogovara pojedinačno za svaki posao u neto iznosu.  Prijedlog cjenika usluga je u prilogu.
Poslodavac se obvezuje da će za izvršeni posao platiti studentu ugovorenu cijenu, uvećanu za prekovremeni rad 50%, za noćni rad 50%, za rad nedjeljom 50% i za rad na dane blagdana 50%, po satu.
Na neto zaradu  zaračunavamo 18,00%  (12% posrednička provizija, 5,00 % obvezni zakonski doprinosi za mirovinsko osiguranje, 0,50% doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti i 0,5% neto iznosa naknade izvođača – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijski aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima).

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla koji, prije fakturiranja, mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora najkasnije 15 dana nakon izvršenog posla.

Potpisivanjem Ugovor o obavljanju studentskog posla, poslodavac preuzima sve obveze iz Ugovora.

Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.
Studentu se zarada isplaćuje istog dana kada se uplata evidentira u bankovnim izvodima.

Poslodavac se obvezuje izvršiti plaćanje računa u propisanom roku.

Poslodavac preuzima obvezu isplate preko Studentskog servisa svim studentima kojima su izdani ugovori za rad, u protivnom ugovori, kao neiskorišteni, moraju biti vraćeni u Studentski servis.

Studentski servis se nalazi na sljedećoj adresi:  Dr. Franje Tuđmana 24d, 23000 Zadar (Studentski dom)

Radno vrijeme sa strankama: od ponedjeljka do petka, od 08,00 – 15,30 h