Studentski servis

Učlanjenje

Prvo članstvo provodi se OSOBNIM DOLASKOM  u Studentski servis Zadar.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Studentski servis, osobe su suglasne da Centar za studentski standard  njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Svi članovi Studentskog servisa moraju biti prijavljeni u obvezno zdravstveno osiguranje.
Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje klikom na sljedeći link  http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm
U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 

1. Studenti, hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH :

 • proveden upis tekuće akademske godine u Informacijskom sustavu studentskih prava – ISSP
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • osobni žiro račun  (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
2.Druga osoba, u postupku upisa na studij - maturant-  :
 • preslika svjedodžbe o završnom razredu srednje škole za tekuću školsku godinu
 • ispisana prijava za upis na fakultet na www.postani-student.hr
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
Maturanti/ce  ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.
 
3.Druga osoba, koja je završila studij :
 • pravo na obavljanje studentskih poslova ostvaruje do kraja upisane tekuće akademske godine ili  3 mjeseca od završetka studija
 • status dokazuje potvrdom visokog učilišta o završetku studija
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu

4.Studenti, hrvatski državljani s prebivalištem u RH koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH:

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača-original.
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • e-domovnica
 • osobna iskaznica na uvid
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
 

5. Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange students (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

 • Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language) or certificate for student exchange (ERASMUS)
 • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal giro account – IBAN ( certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained Croatian personal identification number – OIB
 • Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • ID card

The student must have compulsory health insurance in Croatia or European Health Insurance Card – more details about compulsory health insurance on this link https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp/health-insurance-republic-croatia

6. Za PRODUŽENJE ČLANSTVA u studentskom servisu Zadar potrebno je dostaviti na e-mail studentski.servis@unizd.hr :
 
   - ispunjenu i potpisanu pristupnicu za produženje članstva 
 
Student na visokom učilištu IZVAN Republike Hrvatske ne može koristiti opciju produljenja članstva putem e-maila već isto može učiniti isključivo osobnim dolaskom u Studentski servis.
 
Promjena statusa
Studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status, diplomiranje, ispis sa studija, zasnivanje radnog odnosa, broju žiro računa, adresi, boravištu, prebivalištu, izmjeni kontakt podataka , OBAVIJESTITI STUDENTSKI SERVIS BEZ ODGAĐANJA.

 

Važno!

Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelji / zakonski zastupnici djeteta moraju predati u studentski servis ovjerenu Izjavu od javnog bilježnika da su suglasni da dijete radi posredstvom Studentskog servisa.

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Studentski servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, i imati prijavljeno boravište.