Studentski servis

Učlanjenje

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Studentski servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Svi članovi Studentskog servisa moraju biti prijavljeni u obvezno zdravstveno osiguranje.
Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje klikom na sljedeći link  http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm
U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 

1. Studenti, hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH :

 • proveden upis tekuće akademske godine u Informacijskom sustavu studentskih prava – ISSP
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • osobni tekući ili žiro račun  (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
2.Druga osoba, u postupku upisa na studij - maturant-  :
 • preslika javne isprave kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja (preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole za tekuću školsku godinu ili potvrda o položenoj državnoj maturi – za gimnazijalce, odnosno potvrda o uspješnoj obrani završnog rada u organizaciji i provedbi škole ili potvrda o položenoj državnoj maturi – odnosi se na učenike u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine)
 • ispisana prijava za upis na fakultet na www.postani-student.hr (iz ispisa mora biti vidljivo o kojoj se osobi radi-izbornik"Moji podatci" i " Moj odabir").
 • osobni tekući ili žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
Maturanti/ce  ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.Osobe koje u međuvremenu upišu studij, članstvo se regulira kao i ostalim studentima.
 
3.Druga osoba, koja je završila studij :
 • pravo na obavljanje studentskih poslova ostvaruje do kraja upisane tekuće akademske godine ili  3 mjeseca od završetka studija
 • status dokazuje potvrdom visokog učilišta o završetku studija
 • osobni tekući ili žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu

4.Studenti, hrvatski državljani s prebivalištem u RH koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH:

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira i prijepis ocjena ili potvrda za prethodnu akademsku godinu o ostvarenom 1 ECTS bodu, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača-original.
 • osobni tekući ili žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • e-domovnica
 • osobna iskaznica na uvid
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
 

5. Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange students (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

 • Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language) or certificate for student exchange (ERASMUS)
 • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal giro or current account – IBAN ( certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained Croatian personal identification number – OIB
 • Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • ID card

The student must have compulsory health insurance in Croatia or European Health Insurance Card – more details about compulsory health insurance on this link https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp/health-insurance-republic-croatia

6. Za PRODUŽENJE ČLANSTVA u studentskom servisu Zadar potrebno je dostaviti na e-mail studentski.servis@unizd.hr :
 
   - ispunjenu i potpisanu pristupnicu, te ostalu dokumentaciju ovisno o promjeni statusa studenta (pr. ako je osoba završila studij i član je studentskog servisa u Zadru, dostavlja potvrdu visokog učilišta o završetku studija uz ispunjenu pristupnicu).
 
Student na visokom učilištu IZVAN Republike Hrvatske ne može koristiti opciju produljenja članstva putem e-maila već isto može učiniti isključivo osobnim dolaskom u Studentski servis.
 
Promjena statusa
Studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status: diplomiranje, ispis sa studija, zasnivanje radnog odnosa, promjeni broja žiro ili tekućeg računa, adresi, boravištu, prebivalištu, izmjeni kontakt podataka, gubitku obveznog zdravstvenog osiguranja, OBAVIJESTITI STUDENTSKI SERVIS BEZ ODGAĐANJA.

 

Važno!

Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelji / zakonski zastupnici djeteta moraju predati u studentski servis ovjerenu Izjavu od javnog bilježnika da su suglasni da dijete radi posredstvom Studentskog servisa.

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Studentski servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim OIB-om, i imati prijavljeno boravište/prebivalište i obvezno zdravstveno osiguranje.

 

 

 

 

e-mail kontakt

studentski.servis@unizd.hr