Studentski servis

Natječaj

Poziv

Poziv za prijavu aktivnosti/projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti te su isključivo namijenjene studentima.

Prijave se podnose od dana objave do 22. siječnja 2024.

Prijave aktivnosti/projekta se podnose isključivo putem elektroničke pošte na adresu studentski.projekti@unizd.hr.

Uvjeti, način prijave i popis dokumentacije koja se prilaže detaljno su pojašnjeni u Pozivu.


Financijsko izvješće (preuzeti obrazac)
Opisno izvješće (preuzeti obrazac)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2023. godinu na temelju čl.12 i čl.14 Zakona o obavljanju studenstkih poslova: