Studentski servis

TIK TAK GRUPA d.o.o

prodavač hrane i pića na adventskoj kućici

Naziv poslodavca: TIK TAK GRUPA d.o.o. (šifra 608802)

Potreban broj studenata/ica: 2

Vrsta posla: prodavač hrane i pića na adventskoj kućici

Mjesto rada: Zadar

Putni trošak:    ne

Period rada: 24.11.2023.-07.01.2023.

Radno vrijeme: 8 h

Cijena neto sata: 5,00 € / 37,67kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: Danijel Sertić 099 464 58 18

Dodatne napomene:

Content

App

Error rendering template