Studentski servis

SVJETLO TURIZAM d.o.o.

Konobar/ica

Naziv poslodavca: SVJETLO TURIZAM d.o.o. (šifra 605412)

Potreban broj studenata/ica: 3

Vrsta posla: konobar/ica

Mjesto rada: Zadar

Putni trošak: da

Period rada: cijelu godinu - po dogovoru

Radno vrijeme: u smjenama

Cijena neto sata: 33,00 kn/h

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: 098 921 9323

Dodatne napomene: smjene se prilagođavaju obavezama studenata