Studentski servis

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o.

Rad u TOP SHOP DUĆANU

Naziv poslodavca: STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o.  (šifra: 602048)

Potreban broj studenata/ica:  1

Vrsta posla : Rad u Top Shop dućanu

Mjesto rada: Top Shop – Supernova, Ulica akcije Maslenica 1, 23000 Zadar

Putni trošak: Ne

Period rada : na duži vremenski period

Radno vrijeme: Fleksibilno radno vrijeme (3-5 dana u tjednu), sastavlja se raspored na tjednoj bazi

Cijena neto sata: 30,00 kn/h

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom i za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: kadrovi.hr@studio-moderna.com

Dodatne napomene: