Studentski servis

STUDENAC d.o.o.

Prodavač

Naziv poslodavca: Studenac d.o.o. (šifra: 601543)

Potreban broj studenata/ica: 2

Vrsta posla : Prodavač m/ž

Mjesto rada: SILBA

Putni trošak: da

Period rada : 27.06.-30.09.2022.

Radno vrijeme: 8h/dan

Cijena neto sata: 40,00 KN/H

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom i za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: Tihana.klaric@studenac.hr   

Dodatne napomene: RADNO VRIJEME U JUTARNJOJ ILI POSLJEPODNEVNOJ SMJENI, I PREMA DOGOVORU