Studentski servis

Sportina d.o.o.

Ispomoć u trgovini

Naziv poslodavca: SPORTINA d.o.o.    (šifra: 12019)

Potreban broj studenata/ica: 1

Vrsta posla: ispomoć u trgovini Parfois i Sportina 

Mjesto rada: Zadar, Supernova

Putni trošak: ne

Period rada: sezonski

Radno vrijeme: rad u smjenama (jutarnja, popodnevna, međusmjena)

Cijena neto sata:  30,00kn/h

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu:  ljudskiresursi@sportina.hr

Dodatne napomene:   -redovan student, apsolvent koji je fleksibilan te može raditi u jutranjoj, popodnevnoj i među smjeni.
-odgovoran i komunikativan spreman za dinamičan rad u timu