Studentski servis

ORGULJE ZARA d.o.o.

Konobar/ica

Naziv poslodavca: ORGULJE ZARA d.o.o. (šifra 607927)

Potreban broj studenata/ica: 2

Vrsta posla: konobar/ica

Mjesto rada: Zadar

Putni trošak: da

Period rada: sezona

Radno vrijeme: u smjenama 08.00-.15.00 / 15.00-23.00

Cijena neto sata: 35,00 kn/h

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: 099 68 52 585; orguljedoo@gmail.com

Dodatne napomene: