Studentski servis

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova za 2022. godinu

Ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,

i u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec.

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova za 2022. godinu  iznosi 29,30 kn.