Studentski servis

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova za 2019. godinu

Ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,

i u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec.

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova za 2019. godinu  iznosi 23,44 kn.