Studentski servis

LESA RETAIL consulatants d.o.o.

punjenje i uređenje stalaka sa nakitom

Naziv poslodavca: LESA RETAIL consulatants d.o.o.   šifra 603 481   

Potreban broj studenata/ica: 1

Vrsta posla :  punjenje i uređenje stalaka sa nakitom   

Mjesto rada: Zadar; Müller, C&A i BIPA poslovnice  

Putni trošak:  da

Period rada :  neodređeno 

Radno vrijeme:  po dogovoru  

Cijena neto sata:  35,00kn/4,65€

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu:  Ana Žic    ana@lesaretail.com    

Dodatne napomene:  obilazak poslovnica jednom do dva puta tjedno i odrađivanje servisa, raspored se dogovara unaprijed.

 

App