Studentski servis

KONSPEKT d.o.o.

tajni kupac

Naziv poslodavca: KONSPEKT d.o.o.  šifra 605 388  

Potreban broj studenata/ica: 2

Vrsta posla : tajni kupac 

Mjesto rada: Zadar 

Putni trošak: ne 

Period rada : na duži period  

Radno vrijeme: fleksibilno  

Cijena neto sata: 37,50kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: nika.lucic@konspekt.hr   

Dodatne napomene: Tajni kupci su prethodno educirani djelatnici koji se na zahtjev određenog poduzeća pretvaraju da su potencijalni i redovni kupci. Oni pritom prema unaprijed definiranim kriterijima detaljno i objektivno mjere kvalitetu usluge tog poduzeća ili njegovih konkurenata s ciljem njezina poboljšanja te nakon toga na odgovarajući način izvještavaju o svom iskustvu na usporediv i konzistentan način.
Obavljanje posla: kupnja se obavlja 1 mjesečno na istoj lokaciji te nakon nje popunjava se kratki izvještaj, vrijeme obavljanja je fleksibilno.
Sve dodatne informacije rada dogovaraju se na razgovoru.
Ljubazno molimo prijavu za posao poslati mailom koji će sadržavati: Naslov maila:
TAJNI KUPAC – Split / Rijeka / Varaždin / Pula / Zadar (samo navedete grad za koji se prijavljujete)
Sadržaj maila:
Ime i prezime
Mail adresa
Broj telefona
Da li imate vlastiti ugovor
Do kada Vam vrijede studentska prava
Da li imate vozačku dozvolu B kategorije/ i na korištenje osobnog automobila
U prilogu dostavljen životopis
Napominjemo da će samo pravilno ispunjene prijave biti pregledane
Datum:
Datum početka rada - 09.01.2023.

 

App