Studentski servis

JAMNICA PLUS d.o.o.

Fizički posao

Naziv poslodavca:  JAMNICA PLUS d.o.o.  (šifra: 606619)

Potreban broj studenata/ica: 10

Vrsta posla :Fizički posao 

Mjesto rada:  Novalja, Pag, Vir, Nin, Zadar

Putni trošak: ne

Period rada :  15.5.-30.09.2024.

Radno vrijeme:  8 h 

Cijena neto sata:  6,00 € s mogućnošću rasta

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: https://jamnicaplus.talentlyft.com/o/GBAagN  

Telefonski broj: 01/2393-138

Dodatne napomene: Molim prijave podnijeti isključivo putem linka

App

Error rendering template