Studentski servis

INTERMOD d.o.o.

Servir/ka

Naziv poslodavca: INTERMOD d.o.o.   (šifra: 11150)

Potreban broj studenata/ica: 10

Vrsta posla : Servir/ka

Mjesto rada: Hotel Pinija, Petrčane

Putni trošak: da

Period rada: 20.06.22- 31.08.

Radno vrijeme: u smjenama

Cijena neto sata: 32,00kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom i za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: ana.ivandic.koscak@hoteli-pinija.hr

Dodatne napomene: