Studentski servis

BURA NATURA j.d.o.o.

rad u suvenirnici

Naziv poslodavca: BURA NATURA j.d.o.o.   (šifra 607 931)

Potreban broj studenata/ica: 2

Vrsta posla : rad u suvenirnici

Mjesto rada: Zaton 

Putni trošak: da

Period rada : 01.06.-01.09.2022.

Radno vrijeme: 09-16h,  16-23h

Cijena neto sata: 30,00kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: ccroatica@gmail.com   091 163 5482   095 858 0011

Dodatne napomene: