Studentski servis

BLISTAVI DOM d.o.o.

čišćenje vila i apartmana

Naziv poslodavca: BLISTAVI DOM d.o.o.   (šifra: 605267)

Potreban broj studenata/ica: 5

Vrsta posla : čišćenje vila i apartmana

Mjesto rada: Zadar i okolica

Putni trošak: da

Period rada : 15.06.-15.09.2022.

Radno vrijeme: jutarnja smjena

Cijena neto sata:  50,00kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu:  097 650 5898; posao@blistavidom.hr

Dodatne napomene: