Studentski servis

U.O. GUAM

konobar/ica

Naziv poslodavca: U.O. GUAM (šifra: 601445)

Potreban broj studenata/ica: 1

Vrsta posla : konobar/ica

Mjesto rada: Zadar, Diklo

Putni trošak: ne

Period rada :  20.06.-20.08.2021.

Radno vrijeme: 8h

Cijena neto sata: 26,56kn

(uz povećanje od 30% za prekovremeni rad, 40% za noćni rad, 50% za rad nedjeljom i 100% za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: Božica Blaslov 098/981 3305

Theme picker