Studentski servis

Europan d.o.o.

dispečer

Naziv poslodavca: Europan d.o.o.  (šifra: 601808)

Potreban broj studenata/ica: 2

Vrsta posla : dispečer 

Mjesto rada: Zadar

Putni trošak: ne

Period rada :  odmah

Radno vrijeme: 10-16h   ili   16-23h

Cijena neto sata: 30,00kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom i rad blagdanom)

Kontakt za prijavu:  info@europan-zadar.hr

Dodatne napomene:

Theme picker