Studentski servis

Sana delikatese d.o.o.

promocija prehrambenih proizvoda

Naziv poslodavca: Sana delikatese d.o.o.    (šifra: 604133)

Potreban broj studenata/ica: 6

Vrsta posla : promocija, degustacije prehrambenih proizvoda

Mjesto rada: Zadar 

Putni trošak: ne

Period rada : 26.11; 10.12; 11.12; 17.12; 18.12.2021

Radno vrijeme:   od 16:00-20:00 i 9:00-13:00

Cijena neto sata: 26,56 kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom i rad blagdanom) 

Kontakt za prijavu: 099 589-8125 Silvija Šimićev

Dodatne napomene:   

 

 

 

Theme picker