Studentski servis

ARIA d.o.o.

Prodavač

Naziv poslodavca:ARIA d.o.o..( šifra: 606162)

Potreban broj studenata/ica: 1

Vrsta posla :  Prodavač 

Mjesto rada:  Zadar - Supernova - Triumph

Putni trošak: Ne

Period rada : od 01.11.2020. do prema dogovoru 

Radno vrijeme:  rad u smjenama (radno od 09 do 21)

Cijena neto sata: 25,39 kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, 50% za noćni rad, 50% za rad nedjeljom i 50% za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu:  023/341-670 / triumph.zadar@gmail.com

Dodatne napomene: 

Theme picker