Studentski servis

KARAKO TRADE d.o.o.

čišćenje objekata

Naziv poslodavca: KARAKO TRADE d.o.o.  (šifra 11313)

Potreban broj studenata/ica: 6

Vrsta posla : čišćenje objekata

Mjesto rada: Zadar

Putni trošak: ne

Period rada :  30.06.-15.07.2020.

Radno vrijeme: 08-16h 

Cijena neto sata: 30,00kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu:  098 332 832 

Dodatne napomene:

Theme picker