Studentski servis

ARHEOLOGIJA ART j.d.o.o.

arheološka istraživanja

Naziv poslodavca: ARHEOLOGIJA ART j.d.o.o.  (šifra 607 394)

Potreban broj studenata/ica: 10

Vrsta posla : arheološka istraživanja

Mjesto rada: Zadar

Putni trošak: ne

Period rada : 15 dana  

Radno vrijeme: 8h

Cijena neto sata: 30,00kn

(uz povećanje od 50% za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za rad blagdanom)

Kontakt za prijavu: 092 202 2101 David Ricov

Dodatne napomene: